Mitä

Tietojärjestelmät vaativat kehittämistä ja ylläpitoa. Järjestelmiä liitetään erilaisten rajapintojen kautta keskustelemaan toistensa kanssa.
Digiloikka on meineillään jatkuvasti.
Dataseppä voi auttaa näissä.
Ota yhteyttä!